УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ В RBC.BG

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

 

1.1 Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ се въвеждат и използват от дружеството Алтернативен сайт ЕООД.

1.2. Ползвателите и Потребителите на услугата лица могат да се свързват с Доставчика на услугата, използвайки данните за контакт:

1.2.1. e-mail адрес: info@rbc.bg/

1.2.2. уеб сайт: https://rbc.bg/,

1.2.3. телефон: +359 898 217 187.

1.3. Всеки има право да получи и прочете безплатно съдържанието на настоящите общи условия.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

 

Долупосочените, започващи с главна буква имена, използвани в тези Общи Условия, имат следните значения:

2.1. „Мнения“ „Отзиви“ – информация (коментари), подавана от Ползвател/Потребител до системата, използвайки характеристиките на Услугата в съответствие с точка 3.6 от Общите условия. След като бъде изпратено мнението се визуализира в раздел „Отзиви“ под основната информация за фирмата, включена в Уеб сайта, за която то се отнася. За да може да предостави мнение в Уеб сайта, Ползвателят/Потребителя е длъжен да се регистрира като избере потребителско име, впише своя e-mail адрес и избере парола, да се впише използвайки своя Facebook профил или използва своя вече създаден профил.

2.2. „Потребител“ – потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

2.3. „Условия“, „Общи условия“ означават Условията, подготвени и използвани от Доставчика на услугата /собственика на Уеб сайта/.

2.4. „Услуга“ означава уеб базирана услуга подробно описана в т.3.1, работеща на базата на Информационна система, с функцията за търсачка на различни фирми, категоризирани според сферата им на дейност, управлявана и достъпна онлайн на домейн: https://rbc.bg.

2.5. „Информационна система“ „Уеб сайт“ – е система използвана от Доставчика на услугата, базирана на информационни и комуникационни технологии, по-специално – графични потребителски интерфейси на Услугата.

2.6. „Ползвател“ означава субектът, който в съответствие и съгласно законовите разпоредби има право да сключва Договор,лице, което използва Услугата по всякакъв начин и по-конкретно, което преглежда (посещава) уебсайта https://rbc.bg. С цел да се избегнат недоразумения се приема, че „Ползвател“ означава търговец, който упражнява своето занятие според Търговския закон на Република България.

2.7. „Фирма“ „Бизнес“ означава Ползвател, който упражнява търговска дейност и който си сътрудничи с Доставчика на услугата въз основа на отделно споразумение. Актуален списък (регистър) на фирмите и техните адреси е наличен на сайта на Услугата на адрес: https://rbc.bg

2.8. „Представяне на фирмите” представляват събрани данни и информация за Фирмата (включително адрес на съответната фирма, данни за контакт, уеб сайт, профили в социални мрежи, информация за ценови диапазон, работно време, продукти/услуги, които се предлагат/извършват от него, представени в собствена бизнес страница, в рамките на Уеб сайта.

2.9. „Представяне на фирмите” представляват събрани данни и информация за Фирмата (включително адрес на съответната фирма, данни за контакт, уеб сайт, профили в социални мрежи, информация за ценови диапазон, работно време, продукти/услуги, които се предлагат/извършват от него, представени в собствена бизнес страница, в рамките на Уеб сайта.

 

3. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (ВИД И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ)

 

3.1. Доставчикът на услуги предоставя следните услуги в рамките на самата Услуга:

3.1.1. Уеб услуга – услуга, която се предоставя по индивидуална заявка на Ползвател, данни и информация, достъпни на Интернет страницата на Услугата, показвана на уеб сайта на определен URL адрес, с възможност за добавяне на Мнения и използване на уеб механизми (функции на услугата).

Уеб услугата обхваща по-специално следните характеристики:

(а) търсене и разглеждане на общодостъпни подстраници на Уеб сайт (т.е. подстраници, които не изискват регистрация при влизане);

(б) разглеждане на представени фирми, които се предлагат на достъпните подстраници на Уеб сайт;

(в) предоставяне на уеб механизми, използвани за търсене, филтриране, и директен контакт с регистрираните в Уеб сайт фирми.

(г) преглед на Отзиви и Рейтинг, за съответната Фирма публикувани в Уеб сайта.

(д) добавяне на Отзив чрез използване на функциите на Уеб сайта в съответствие с правилата описани в точка 3.10 по-долу;

3.2. Уеб услугата е достъпна за всички без да е необходимо да се регистрират в Уеб сайта. Всеки Ползвател и Потребител може да разглежда общодостъпните уеб страници на Уеб сайта.

3.3. Услугите за регистрация/добавяне на бизнес в Уеб сайт се предоставят на Ползвателя/Фирмата, след избор и заплащане на определен ценови пакет, посочен в Уеб сайта.

3.4. Доставчикът на услугата не начислява на Ползвателя никакъв депозит нито изисква от Ползвателя някаква финансова гаранция.

3.5. Доставчикът на услугата уведомява, че Услугата няма функция електронен магазин и Доставчикът на услугата не продава никакви стоки чрез Услугата. Покупката на стоки в такъв магазин, който е на трета страна, се извършва на базата на отделно споразумение, сключено с дружество, управляващо този магазин, и неговия потребител. Доставчикът на услугата не носи отговорност за каквато и да е информация и дейности на горепосочения електронен магазин на трета страна.

3.6. Като част от Уеб услугата, Ползвателят/Потребителят може да изпрати, използвайки функциите на Услугата (формуляр, който се намира във Фирмената страница, в раздел „Оценете ни и напишете отзив“), Отзив за конкретна Фирма. Отзивите се визуализират веднага в Частта „Отзиви“ за дадена фирма.

3.6.1. За да предостави Отзив/Мнение в Услугата, Ползвателят е длъжен да се регистрира или впише в Уеб сайт и да попълни формуляра за Мнение, който съдържа Рейтинг, Заглавие на Отзива и Описание на Отзива;

3.6.2 В частност Доставчикът на услуги може да премахне публикувано съдържание за Мнение, което:

 • Популяризира дискриминацията на основата на етническа принадлежност, религия (вяра) или съдържа материали, свързани с фашизъм и порнография или е общоприето като вулгарно или насилствено;
 • Засяга религиозни убеждения или противоречи на изискванията, посочени в точка 4.1 от Условията;
 • Има характер на рекламно съдържание или други търговски материали;
 • Съдържа връзки към други уебсайтове и по-специално до конкурентни услуги;
 • Съдържа лични данни, данни за контакт или адреси до други организации;
 • Няма връзка с разглежданата фирма;
 • е Спам;
 • Написано по умишлено противоречив начин с правилата на българската граматика и правопис или в очевидно нечетлив вид.
 • В случай на премахване (изтриване) на конкретно Мнение, Доставчикът на услугата информира за този факт Потребителя с изпращане на e-mail до адреса, посочен във формуляра за регистрация.

3.6.3. Доставчикът на услуги декларира, че Мнението, показано в Уеб сайт, ще бъде публично видимо.

3.6.4. Доставчикът на услуги позволява на съответната Фирма да отговори на предоставено от Потребителя Мнение. За тази цел съдържанието на Мнението се предоставя на Фирмата, свързан с него.

3.6.5. Рейтингът на Фирмите е средна стойност, изчислена въз основа на рейтинги, предоставени от Потребители във формуляра за Мнения.

3.6.6. Ползвателят/Фирмата не може да публикува Отзиви/Мнения за собствената си фирма.

 

4. ЗАБРАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

 

4.1. При използването на Услугата, Ползвателят не може да предоставя незаконно съдържание, особено такова:

4.1.1. което нарушава правата на други хора, по-специално на имуществени или лични авторски права, търговска конфиденциалност, права на индустриалната собственост, както и лични права на други лица;

4.1.2. което поддържа или разпространява радикални и социални нагласи, по-специално на всички видове дискриминация, основана на пол, възраст, увреждане, раса, религия, националност, политически или социални убеждения, принадлежност към профсъюзите, етнически произход, вяра или сексуалност;

4.1.3. което призовава към извършване на престъпление;

4.1.4. което нарушава действащите законови разпоредби;

4.2. Ползвател, който получи информация, че някое от съдържанието на Услугата не е в съответствие с действащия Закон или Общите условия, може да информира за това Доставчика на услугата, като изпрати отделно съобщение до имейл адрес: info@rbc.bg.

4.3. В случай на получаване на официално уведомление или получаване на достоверна информация за незаконно съдържание на съобщение, оповестено от Ползвателя, Доставчикът на услуги има право да деактивира достъпа до горепосочените съдържания.

4.4. На Ползвателя се забранява да използва Услугата и Услугите по начин, който може да доведе до каквито и да е смущения в работата на Уеб системата или някой от нейните елементи.

 

5. РЕКЛАМА В УЕБ САЙТА

 

5.1. Системата на RBC.BG предоставя възможност на всеки Ползвател/Фирма бързо и лесно да рекламира своя бизнес, директно през интерфейса на нейният административен фирмен профил.

В системата на RBC.BG има възможност за избор между три опции за платена реклама.

5.1.1 Рекламна позиция А – Рекламата ще се визуализира в началната страница в секция СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ на ротационен принцип.

5.1.2 Рекламна позиция B – Рекламата ще се визуализира в долната дясна част във всяка фирмена страница на ротационен принцип.

5.1.3 Рекламна позиция C – Рекламата ще се визуализира най-отгоре в страницата за търсене на фирми, в същата категория в която е вписана съответната Фирма.

5.2 За да рекламира в Уеб сайт е необходимо Ползвателя/Фирмата да:

 • Се впише във фирмения си акаунт.
 • В лявата част на административния панел от навигационното меню да избере рекламни кампании, след това нова кампания.
 • Да избере публикацията, която иска да рекламира.
 • Да избере позиция (от описаните по-горе рекламни позиции или да избере и трите), където да се извежда рекламата.
 • Периода за всяка заявена реклама, независимо от рекламната позиция е 14 календарни дни.
 • При необходимост от съдействие за създаване на рекламата Потребителя/Фирмата може да се свържете с нас на 0898 217 187
 • Изпратената Ползвателя/Фирмата заявка за рекламна кампания в RBC.BG ще бъде приета от администратор, за което същата ще бъде уведомена.
 • След отразяване на плащането, рекламата ще бъде активирана и ще се визуализира на съответната избрана позиция.

 

6. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

 

6.1. В Уеб сайта е представена специфична категория „Препоръчани фирми“, достъп до която има всеки Ползвател и Потребител.

6.2. Условия за определяне на дадена Фирма като „Препоръчана фирма“:

(а) Да е верифицирала своя бизнес.

(б) Да е получила минимум 20 Положителни Отзива от Потребители.

6.3. При наличие на отрицателни отзиви, превишаващи публикуваните до момента положителни Отзиви за дадена Фирма, Доставчика на услугата ще прекрати участието на тази Фирма в категорията „Препоръчани фирми“, за период не по-малък то 30 календарни дни и докато положителните отзиви за Фирмата не надвишат отново отрицателните.

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

7.1. Настоящите Условия влизат в сила от 01.03.2018 г.

7.2. Доставчикът на услугата има право да прави промени в Условията в случай на настъпването на някои от изброени по-долу важни причини:

7.2.1. Необходимост Общите условия да се приведат в съответствие с действащите закони, приложими към предлаганите Услуги, като част от дейностите на Услугата.

7.2.2. Разработване или промяна на функционалността на Уеб сайта, особено въвеждане на нови услуги или промяна на обхвата на съществуващите такива.

7.2.3. Промени в обхвата или характера на стопанската дейност на Доставчика на услугата.

7.2.4. Необходимост от адаптиране на Общите условия с цел защита правата на Потребителите.

7.2.5. При възникване на нови рискове и заплахи, свързани с използването на Услугата ще бъдат предприети превантивни мерки за отстраняване на възникналите рискове и заплахи, свързани с използването на Уеб сайта.

7.2.6. Промени в електронните адреси, включително на използваните хипервръзки, включени в Общите условия.

7.2.7. Промени в данните на доставчика на Услугата, посочени в Общите условия, включително име, телефонни номера, e-mail адреси.

7.3. Доставчикът на услугата ще информира за всякакви промените в Общите условия на своя уеб сайт.